savings-deposit

मेसेज बँकिंग सेवा


ग्राहकांनी केलेल्या प्रत्येक व्यवहारासाठी ग्राहकांना एस एम एस दिला जातो.

परंतु त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

विनामुल्य एस एम एस सुविधा ग्राहकांना दिले जाते.

Loan

सोनेतारण कर्ज

10% P.A

वाहन तारण कर्ज

10.50% P.A

घरबांधणी कर्ज

11% P.A