loan-against-salary

पगारतारण कर्ज


नोकरदार वर्गास सदरचे कर्ज मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीचे पगाराच्या तारणाच्या आधारावर कर्ज उपलब्ध होते.

Calculate EMI

व्याजदर

१३ % - ६० महिन्यांसाठी

 • एका दिवसात त्वरित वितरण
 • कोेणतेही सेवा शुल्क नाही, सुलभ व त्वरीत कर्ज.
 • कर्ज हप्ता परतफेड दैनंदिन ठेव/धनादेश/ इ.सी.एस.
 • 2 जामीन आवश्यक.
* पगारतारण कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे *
  *अर्जदार कागदपत्रे :*
 • 1.अर्जदार यांचा लेखी कर्ज मागणी अर्ज ( कर्ज कारण खुलासा ).
 • 2.अर्जदार / जमीनदार परिपूर्ण भरलेला कर्ज अर्ज ( अर्जदार नाव , वास्तव्याचा पत्ता , नोकरी / व्यवसाय नाव , संपूर्ण पत्ता , मोबाईल नंबर , नोकरीच्या ठिकाणचा फोन नंबर )
 • 3.अर्जदार वास्तव्याचा पुरावा ( रेश्नाकार्द , वीज बिल, भाडे कार्रानामा इ दोन्ही पैकी एक ) .
 • 4.अर्जदार ओळखपत्र ( आधारकार्ड , PANCARD, कंपनी ओळखपत्र इ )
 • 5.अर्जदार उत्पन्नाचा पुरावा ( मागील तीन महिन्यांची पगार पावती, मागील तीन वर्षाचे आय टी आर, पगार / उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी )
 • 6.अर्जदाराचे मागील ६ महिन्यांचे कर्ज खाते उतारा ( पगारदार असल्यास पगार खात्याचे खाते उतारा )
...
  *जमीनदार कागदपत्रे :*
 • 1.जमीनदार वास्तव्याचा पुरावा ( रेशांकार्द , वीजबिल , भाडे करारनामा इ दोन्ही पैकी एक )
 • 2.जमीनदार ओळखपत्र ( आधार कार्ड , pancard , कंपनी ओळखपत्र )
 • 3.जमीनदार उत्पन्नाचा पुरावा ( मागील तीन महिन्यांची पगार पावती, मागील तीन वर्षाचे आय टी आर, पगार / उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी )
 • 4.जमीनदार व्यावसायिक असल्यास व्यवसायाबाबत ग्राह्य पुरावा ( गुमास्त लायसन , व्यवसाय दाखला इत्यादी )
 • 5.जमीनदारचे मागील ३ महिन्यांचे कर्ज खाते उतारा ( पगारदार असल्यास पगार खात्याचे खाते उतारा )

Request A Call Back