वैयक्तिक, संयुक्त, फर्म, पार्टनरशिप फर्म,संस्था,सोसायटी च्या नावे खाते सुरू करू शकता. खात्यावरिल कमीत कमी शिल्लक (चेक सहित) रू.1000 आवश्यक.

1) पासबुक सुविधा
2) ए.टी.एम. सुविधा
3) अमर्यादित व्यवहार
4) तत्पर सेवा

कागदपत्रे –

1) प्रत्येकी 2 फोटो
2) आधार कार्ड,पॅनकार्ड ची झेरॉक्स प्रत आवश्यक
3) पार्टनरशिप कराराची कागदपत्रे/जागा खरेदी कराराची कागदपत्रे