दिनांक ९ मार्च २०२१ पासून

सोनेतारण कर्ज : ९.५ %

सोनेतारण कर्ज

1) सोने ऐवज.

2) व्हॅल्यूएशन प्रमाणे कर्ज अदा केले जाईल.

3) बचत खाते आवश्यक.

4) जामिनदारांची आवश्यकता नाही.

नियम व अटी लागू