वाहन तारण कर्ज : ९.५ % व्याजदर

एका दिवसात त्वरित वितरण

टू व्हीलर / फोर व्हीलर – किंमतीचा ९० % पर्यंत कर्ज

सेकंड एच . पी असेल तर ५० % पर्यंत कर्ज उपलब्द

अ. क्र. कर्जदार जामिनदार 1 जामिनदार 2
1 फोटो फोटो फोटो
2 ओळखपत्र – पॅन कार्ड/मतदान कार्ड ओळखपत्र – पॅन कार्ड/मतदान कार्ड ओळखपत्र – पॅन कार्ड/मतदान कार्ड
3 रहिवाशी पुरावा – टेलिफोन बिल/लाईटबिल/ भाडेकरार/रेषनकार्ड/ पासपोर्ट आधारकार्ड अत्यावष्यक रहिवाशी पुरावा – टेलिफोन बिल/लाईटबिल/ भाडेकरार/रेषनकार्ड/ पासपोर्ट आधारकार्ड अत्यावष्यक रहिवाशी पुरावा – टेलिफोन बिल/लाईटबिल/ भाडेकरार/रेषनकार्ड/ पासपोर्ट आधारकार्ड अत्यावष्यक
4 उत्पन्नाची कागदपत्रे – अ.नोकरदार असल्यास
लगतचे 3 महिन्याचे पगारपत्रक, मागील 3 वर्षाचे फॉर्म नं. 16, आयकर विवरण पत्र झेरॉक्स

ब. व्यावसायिक असल्यास मागील 3 वर्षाचे ताळेबंद व नफा तोटा पत्रकामागील 3 वर्षांचे आयकर विवरण पत्रके व्यवसाय परवाना

क.शेती उत्पन्न बाबत तलाठी उत्पन्न दाखला

उत्पन्नाची कागदपत्रे – अ. नोकरदार असल्यास लगतचे 3 महिन्याचे पगारपत्रक, मागील 3 वर्षाचे फॉर्म नं. 16, आयकर विवरण पत्र झेरॉक्स

ब. व्यावसायिक असल्यास मागील 3 वर्षाचे ताळेबंद व नफा तोटा पत्रकामागील 3 वर्षांचे आयकर विवरण पत्रके व्यवसाय परवाना

क.शेती उत्पन्न बाबत तलाठी उत्पन्न दाखला

उत्पन्नाची कागदपत्रे – अ. नोकरदार असल्यास लगतचे 3 महिन्याचे पगारपत्रक, मागील 3 वर्षाचे फॉर्म नं. 16, आयकर विवरण पत्र झेरॉक्स

ब. व्यावसायिक असल्यास मागील 3 वर्षाचे ताळेबंद व नफा तोटा पत्रकामागील 3 वर्षांचे आयकर विवरण पत्रके व्यवसाय परवाना

क.शेती उत्पन्न बाबत तलाठी उत्पन्न दाखला

5 ड्रायव्हिंग लायसेन्स झेरॉक्स कोटेशन.
स्टॅम्प रिसिट खरेदीबील आर.टी.ओ फॉर्म(20,29,30,34,35)
वाहनाचे विमा पॉलिसी, कव्हर नोट वाहनाचे फोटो, चावी